Aktualności

Informacja na temat poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

11/08/2016 - 08:39

Lokalna Grupa Działania  „Białe Ługi” informuje o opublikowaniu na swojej stronie internetowej  wzorów wniosków  o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii roz

Numer identyfikacyjny

05/07/2016 - 10:35

 Uprzejmie informujemy, że każdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w  ramach działań zaplanowanych w LSR, tj.: